Monday, May 31, 2010

اولین همایش زیبا شناسی ریاضیات با محوریت اوریگامی در دانشگاه آزاد واحد داراب


اولین همایش زیبا شناسی ریاضیات با محوریت اوریگامی در دانشگاه آزاد واحد داراب


همایش ارزشمندی که با هدف زیباشناسی ریاضیات با محور اوریگامی در تاریخ هفتم خرداد هزارو سیصدو هشتاد ونه در دانشگاه آزاد واحد داراب برگذار گردید.
جا دارد از کوشش ها و زحمات بسیاری از دست اندر کاران این دانشگاه و فرهنگیان گرامی داراب و مردم خوب و خونگرم آن نهایت تشکر و قدر دانی را داشته باشم. اگر برخی اسامی آورده شده این به نمایندگی از همه ی این عزیزان می باشد

اعضاء هیئت رئیسه ی محترم دانشگاه
› ریاست محترم واحد: جناب آقای محمدباقر موحد که یک استاد نمنه در حوضه مدیریت دانشگاه می باشند. ایشان شخصی است که وقتی دانشگاه را تحویل گرفتند این دانشگاه هشت رشته ی دانشگاهی داشت ول اکنون به همت این بزرگوار در حدود پنجا ه رشته ی آموزشی دارد
› معاونت
محترم اداری مالی: مهندس میرزا ابراهیم ابوالفتحی که متواضعانه مارا قرین لطف خویش قرار دادند
› معاونت
محترم پژوهشی: دکتر فرهاد خورسندی
› سرپرست
محترم حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی: آقای علی محمد حقیقی
› سرپرست
محترم حراست: مهندس ناصر رضایی
› سرپرست
محترم دفتر فرهنگ اسلامی: آقای حیدر اسماعیلی

جناب آقای اسدی دبیر محترم این همایش
سرکار خانم صالحی که بیشترین تلاش را در برگزاری این همایش داشتند که هیچگاه زحمات بی دریغ ایشان را از یاد نخواهیم برد
مدیران محترم حوزه ها
› مدیر محترم اداری: آقای خلیلی
› مدیر
محترم مالی: آقای زارع
› مدیر
محترم آموزشی: آقای گلشنی
› مدیر
محترم دانشجویی: آقای فاضل
› مدیر
محترم پژوهشی: آقای مهدی رستاد

مسئول محترم میراث فرهنگی و گردشگری داراب و
انجمن میراث فرهنگی و گردشگری داراب که بسیار تشویق های ایشان موجب دلگرمی نگارنده گردید
استاد محترم جناب آقای علی خاکپور مدیر محترم گروه گرافیک دانشکده ی معماری دانشگاه شیراز و موسسه ی آموزش عالی شیراز که بی نهایت مرا مورد لطف و مرحمت خویش قرار دادند و از خوش فکری ایشان بهره بردم
جناب آقای مسجدی فرهنگی محترم و خوش نام داراب
جناب آقای گل که گلی در میان انسانها هستند
مدیریت محترم و کارکنان عزیز هتل نقش شاپور داراب
تمام دانشجویان و شرکت کنندگان در همایش که بدینوسیله از محبت های خالصانه ی آنها نهایت تشکر و سپاس ابراز می کنم
و ... بسیاری دیگری از عزیزان که هریک برای ایرانی بهتر تلاش میکنند نیز تشکر خالصانه خود را ابراز می دارم

محسن موسوی زاده
مشهد

Origami اوریگامی یا هنر کاغذ و تاNo comments:

Post a Comment